Kolombiya'dan İsrail'e yönelik soykırım davasına 'müdahale' talebi

Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Terörün Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı davaya katılma talebinde bulunduğu bildirildi. 1948 Soykırımı.

Açıklamada, Kolombiya'nın müdahale talebinin, Uluslararası Adalet Divanı önündeki bir anlaşmazlıkta üçüncü bir Devlete “tartışmalı sözleşmenin yorumlanmasına ilişkin beyanda bulunma” hakkını veren Mahkeme Tüzüğü'nün 63. maddesine dayandığı belirtiliyor.

Kolombiya, “Soykırım Sözleşmesine Taraf Devletlerin soykırımın engellenmesi, önlenmesi ve cezalandırılmasına katkıda bulunmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğine ve dolayısıyla Sözleşmeye Taraf herhangi bir Devletin yükümlülüklere uymama konusundaki sorumluluğunun belirlenmesine ikna olduk” Başvuruyu “Mahkemeye yardımcı olmak” amacıyla yaptığını belirtmek gerekir.

Mahkeme, İçtüzüğün 83. maddesi uyarınca Güney Afrika ve İsrail'i, Kolombiya'nın müdahale ilanına ilişkin yazılı görüşlerini sunmaya davet ettiğini belirtti.

Daha önce Nikaragua'nın Mahkeme Şartı'nın 62. maddesi uyarınca müdahale talebinde bulunduğu açıklanmıştı.


ICJ'deki davalara katılım

Devletler, UAD'ye açılan bir davaya 2 madde aracılığıyla müdahale edebilir.

Bunlardan ilki; Mahkeme Şartı'nın 62. maddesine göre, “Bir devlet, davaya ilişkin karardan etkilenebilecek hukuki nitelikte bir menfaati olduğunu düşünüyorsa, Mahkeme'den müdahale yetkisi verilmesini isteyebilir.” Bu cümleye dayanmaktadır.

UAD, 62. madde kapsamına giren müdahalelerde, müdahaleci Devletlere anlaşmazlığın esasına ilişkin somut olaylar hakkında yorum yapma, duruşmalara katılma ve yazılı beyan ve talepte bulunma yetkisi vermektedir.

İkincisi; Mahkeme Şartı'nın 63. maddesi kapsamında yapılan müdahale başvurusunda, uyuşmazlık konusu fiili olaydan ziyade, uyuşmazlık konusu sözleşmenin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin genel bir açıklama yapmak mümkündür.

UAD Tüzüğüne göre, eğer bir Devlet müdahale hakkını kullanırsa, Mahkemenin bu davaya karar verirken yapacağı yorum o Devlet için de eşit derecede bağlayıcı olacaktır.


Ukrayna ve Gambiya'nın açtığı soykırım davalarına “müdahale”

Ukrayna-Rusya soykırımı davasında Mahkeme, ABD hariç, 63. madde uyarınca “müdahale” talebinde bulunan 33 ülkeden 32'sinin taleplerini kabul etti.

Mahkeme, Gambiya ile Myanmar arasındaki benzer davada 63. madde kapsamında “müdahale” isteyen 7 devletin talebini incelemeye devam ediyor.


İsrail'e soykırım davası Uluslararası Adalet Divanı'na sunuldu

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açtı.

Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyeti nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'ndan geçici tedbir kararı almasını istemiş ve ihtiyati tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11 ve 12 Ocak tarihlerinde Lahey'deki Barış Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Mahkeme, 26 Ocak'ta açıklanan ara kararlarında İsrail'e, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan eylemlerin önlenmesi için mümkün olan her türlü tedbiri alması, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan eylemleri işlemesini önlemek için derhal tedbir alması talimatını verdi. Sözleşme ve Gazze'deki Filistinlileri korumak, Gazze'deki Filistinlilere soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gerekli her türlü tedbiri almak, bu katliamın ortadan kaldırılması için gerekli üs ve insani yardımın sağlanmasını sağlayacak acil ve etkili tedbirleri almak. Gazze'deki Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı olumsuz yaşam koşulları, Mahkemenin yıkımı önlemek için etkili önlemler alması ve yasanın ihlal edildiğini gösteren delillerin korunmasını sağlaması gerektiğini öngören Gazze'deki Filistinlilere Karşı Soykırım Sözleşmesi'ne saygı göstermeli ve mahkemeye bir rapor sunmalıdır. Mahkeme, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ay içinde alınan tüm tedbirlere ilişkin.

Mahkeme, Güney Afrika'nın 6 Mart'ta ek tedbir talebinde bulunmasının ardından 28 Mart'ta açıklanan ek tedbirlere ilişkin kararda, İsrail'e, acil ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze'ye ulaştırılmasının sağlanması, Filistinlilerin haklarının ihlal edilmemesi ve ek tedbirlere ilişkin alınan tedbirlere ilişkin talimat verdi. bir ay içinde mahkemeye rapor sunmasını emretti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir