Son dakika: YSK, Cumhurbaşkanı adayının alacağı yardımlara ilişkin genelgeyi yayınladı!

– Eşya beyanı için son tarih 23 Mart

Konuyla ilgili olarak yayınlanan genelgede, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak cumhurbaşkanı genel seçimi ile 28. dönem TBMM seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylarının yardım, bağış ve mal bildirimlerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin hükümler getirildi.

Sonuç olarak, siyasi partiler tarafından aday gösterilen cumhurbaşkanı adayları 23 Mart’a kadar, seçmenlerin aday göstereceği cumhurbaşkanı adayları ise 20 Mart’a kadar mal varlıklarını beyan etmek zorunda kalacak.

Adaylara, eşlerine ve velayetlerindeki çocuklarına ait malvarlıkları ile aylık ödemeleri aylık net tutarın 5 katından, ödenmeyenler ise netin 5 katından (96 bin TL) fazladır. Genel Yönetim Hizmetleri sınıfı 703 birinci derece şube müdürüne ödenen ücret tutarı), her biri için ayrı ayrı, nakit, hisse senedi ve bono, altın, mücevherat ve diğer taşınır mallar, alacakları haklar, alacaklar ve gelirler, borçlar ve davalar mülkiyet beyannamesi konusu olabilir.

Genelge ekinde yer alan “Emlak Beyan Formu” tek nüsha doldurularak tarih belirtilerek imzalanacak ve son başvuru tarihine kadar kapalı zarf içinde YSK’ya teslim edilecektir.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip seçilen adayın aile beyannamesi Resmi Gazete’de yayımlanacaktır.

Başvuru sahipleri sadece nakdi yardım alabilecekler, ayni yardım kabul edemeyecekler.

Adaylar, 7 bin TL’ye kadar nakdi yardımı aldıktan sonra 7 bin TL’ye kadar alabilecek ve aynı gün seçim hesabına yatırabilecek. Bu tutarı aşan nakdi bağışlar, adaylar tarafından “Seçim Hesabı” olarak açılan banka hesabına bağışçı tarafından yatırılır ve YSK’ya bildirilir.

Yardım, bağış ve harcamalar için çıkarılan belgeler siyah veya mavi tükenmez kalemle doldurulacaktır. Ayrıca kayıtlar bilgisayar ortamında tutulabilir ve kayıtlar YSK strateji geliştirme departmanı tarafından onaylanan A4 kağıdına çıktı alınabilir.

Metin ve sayılar silinmeden veya kazınmadan okunaklı bir şekilde düzenlenecektir.

Belgenin hatalı düzenlenmesi durumunda, orijinali eklenip üzerine “İPTAL” yazılarak iptal edildikten sonra bir sonraki belge düzenlenecektir.

Harcamaların 6899 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen tevsik edici belgeler karşılığında yapılması esas olacaktır. 213. Ancak, mükellef olmayanlara yapılan ödemelere ilişkin destekleyici belge temin edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, ekte belirtilen örneğe göre düzenlenecek gider fişinin ibraz edilmesi halinde harcama yapılabilir. her harcama tutarı 7.000 lirayı geçmemek kaydıyla sirküler.

Başvuru sahiplerinin herhangi bir matbaada bastıracakları bağış ve gider fişlerinin cilt, seri ve seri numaraları YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilecektir. Çekte hatalı olan fişler basılacak ve sonuç tutanak tutulacaktır. Yanlış basılanların yerine basılanların tekrar kontrolü yapıldıktan sonra tüm makbuzlar YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından tasdik edilerek zimmete para geçiren adaya veya görevlendirdiği kişiye teslim edilir.


Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bebek Bakıcısı
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu seo paket casibom