Ekonomiye ilişkin “torba kanun” teklifi: Birinci bölümdeki 7 madde kabul edildi

Teklifle, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na geçici madde eklendi.

Buna nazaran Gömü ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor.

Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin bazı limanların işletme hakkı verilmesi yada devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan azca süreli sözleşme süreleri, 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşme imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran sözleşmeden meydana gelen tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran sözleşmeden kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Ek olarak işletmeci firmalar özelleştirme sözleşmelerinde yer edinen yatırım şartına ilave olarak ek sözleşme bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek sözleşmelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak. Süre sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu tevsik eden data ve belgeleri ilgisine nazaran Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi yada Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne denetim edilmek suretiyle sunmaları koşul olacak.

İlgili kuruluşça meydana getirilen denetimde bahse mevzu yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş bulunduğunun tespit edilmesi halinde ek sözleşme feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek sözleşme gereği ödenen bedeller de dahil herhangi bir karşılık iadesi yapılmayacak.

Maddenin gerekçesinde, “Liman yatırımcılarının lüzumlu olan yatırımları zamanında yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve gezim sektörüne paralel olarak rekabet gücünün korunması, böylelikle kamu yararının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana sözleşmelerinde işletme hakkı sürelerinin uzatılması hariç herhangi bir değişim yapılmaksızın bir tek ek sözleşme bedelleri; adil, saydam, denetim edilip denetlenebilir bir halde tüm yatırımcılar için aynı koşullar çerçevesinde belirlenerek ek sözleşmeler imzalanacak ve süre uzatımları yürürlüğe girecektir.” ifadelerine yer verildi.

KAMU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA KATKI

Düzenlemeye nazaran, BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve paylar ile yönetimsel para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, petrol sektöründeki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde işçilerin gece emek vermesi yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali güçlükler yaşamamaları ve sıhhat hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, söz mevzusu sıhhat hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile önceki yıllara ilişkin incelemeler sonucu cari yılda parasal bir kesintiye uğramamasına yönelik düzenleme yapılıyor.

1 Ocak 2013’ten ilkin, Türkiye’de oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan kişiler; başka bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu hükümlerine nazaran korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden parasız faydalanan kişiler ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış evlatların genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı benzer biçimde feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“TOPLAYICI” VE “TOPLAYICILIK” TANIMI

Ulusal Enerji Verimliliği Fiil Planı’nda yer verilen hedeflerle uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tanımı yapılıyor.

Buna nazaran, “toplayıcı”, “Bir yada birden fazla şebeke kullanıcısı ile söz mevzusu şebeke kullanıcıları adına elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek suretiyle antak kalma imzalamış olan toplayıcı lisansı yada tedarik lisansı sahibi tüzel kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı tarafınca bir yada birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim yada üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında meydana gelen piyasa faaliyetini” ifade edecek.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin birinci kısmı üstündeki görüşmelerin tamamlanmasının arkasından birleşime ara verdi.

Bilgiç, aranın arkasından, komisyonun yerinde olmaması üstüne, birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bebek Bakıcısı - Omegle - Sohbet Odaları -
uaeupdates.com deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu radabet giriş Puff gaziantep bayan escort antep escort